Lodkostroitel

Дългогодишен производител на плавателни съдове

Фирмата произвежда лодки, катери и водни колела по утвърдени документации, съгласувани с „БКР“ и „ДИК“ и издава нужните сертификати за тяхното регистриране.

Изготвяне в 3 седмичен срок след авансово плащане

Доставка чрез куриер, наш или собствен транспорт

Доставките се правят на територията на България

За нас

Фирма „ЛОДКОСТРОИТЕЛ-К“ ООД гр. Тутракан е дългогодишен производител на плавателни съдове и технически изделия от стъклопластмаса.

Проект на „Лодкостроител-К“ ООД

по Процедура BG16RFOP002-2.073: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на проекта:

Осигуряването на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта с финансовия принос на ЕС в размер на 10 000 лева се изразява в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Направете запитване

Работно време

Адрес на магазина