Водно такси

  • Широчина 1.90м
  • Тегло 750кг
  • Екипаж 1+6
  • Дължина 6.20м
  • Дълбочина на газене 0.44м
  • Двигател 35кс
  • Височина на борда 0.90м