Ял 6 - ветроходна

  • Тегло 481кг
  • Площ на платното 19.4 кв.м.
  • Дължина 6.20м
  • Дълбочина на газене 0.37м
  • Височина на борда 0.90м
  • Широчина 1.92м